"Časopis nejen pro fotbalové odborníky"

BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM

Neděle, Květen 31, 2015

 

 

Významné jubileum - 75 let slaví zakládající člen UČFT, člen historicky první redakční rady odborného časopisu „FOTBAL a trénink“                      Dr. Zdeněk SIVEK.

 

Dr. Zdeněk SIVEK zůstává nadále vysoce aktivním odborníkem a funkcionářem nejen českého, ale i evropského rozměru. První generální sekretář UČFT působí  nejen v prezídiu Unie, ale rovněž i v jeho motoru v řídícím výboru. Iniciativně se podílí na všech nových projektech naší Unie a současně nadále pracuje v nové redakční radě časopisu, na jehož web stránkách se právě nalézáte.

V rámci nové struktury evropské trenérské organizace AEFCA i pod vedením nového prezidenta Waltera Gagga je jedním z jeho nejbližších spolupracovníků, jako její viceprezident.

Do dalších let přejeme především pevné zdraví, hodně optimismu a úspěchů ve fotbalovém i osobním počínání.

 redakční rada časopisu