"Časopis nejen pro fotbalové odborníky"

Předplatné ČR

Předplatné E-verze FOTBAL a TRÉNINK 2020 
pro ČR 
činí  200,- Kč

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Na základě vaší E-mailové objednávky - viz níže!!! 

Vám zašleme na Váš e-mail pokyny k platbě včetně variabilního symbolu (VS), který Vám přidělíme.

 V kolonce zpráva pro příjemce, prosím uveďte e-mail, na který budeme časopis zasílat!

Těšíme se na Váš e-mail, na který chcete čísla:
1/2019,  2/2019,  3/2019  a  4/2019  časopisu zasílat!!!