"Časopis nejen pro fotbalové odborníky"

Předplatné SR

Předplatné e-verze FOTBAL a TRÉNINK 2020 pro Slovenskou republiku,

 je ve výši 8 EURO

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Na základě vaší E-mailové objednávky - viz níže!!! 

Vám zašleme na Váš e-mail pokyny k platbě včetně variabilního symbolu (VS), který Vám přidělíme.

POZNÁMKA:

Prosíme, při tomto bankovním převodu veškeré bankovní výlohy
(tuzemské i zahraniční) uhraďte v plné výši z vašeho účtu!