"Časopis nejen pro fotbalové odborníky"

FOTBAL a TRÉNINK č. 1/2018

Neděle, Duben 1, 2018

 

První letošní číslo časopisu Fotbal a trénink, které právě vyšlo, přináší novou koncepci a s tím i rozšíření redakční rady o stálé dopisovatele.

 

 

 

Z obsahu časopisu bychom především chtěli upozornit na  mimořádně důležitý úvodník do Vernera Ličky - konkretizuje vizi nezbytně nutného správného rozvoje českého fotbalu naznačenou ve FaT 4/2017 technickým ředitelem FAČR Michalem Prokešem. 

Velmi zajímavý je i rozhovor (P. Hartman) s Dušanem Uhrinem starším k jeho jubileu 75 let, kterého na doporučení UČFT jmenoval předseda FAČR i do svého poradního týmu.

 Dále na nově koncipované kapitoly FaT které obsahují:

1)   do kapitoly Profesionální fotbal přispěli:

Verner Lička přichází s novým tématem o Situační organizaci hry a vysvětluje ho na 18 špičkově zpracovaných poverpointových prezentacích!

Rovněž velmi přínosný se jeví další (ve FaT již čtvrtý) autorský příspěvek Laco Borbélyho na stále velmi aktuální téma presinku, který na celkem 6 stranách představuje nácvik presinku především v praxi.

Další velmi zajímavé ukázky z tréninkové praxe používané Rafou Benítezem v jeho současném působišti Newcastle United zpracoval tradičně pro FaT Dr. Z. Sivek.

 

2)   v kapitole mládežnický fotbal přispěli noví dopisovatelé: 

-     Václav Mrázek: Aktivita RFA v regionu včetně 14 tréninkových cvičení,

-     Antonín Barák: Herní trénink pro kategorii U14-U15,

-     Milan Šimoníček: Trénink pro kategorii  předpřípravek U6-U7. 

Zajímavé jsou i krátké Aktuální informace: nově koncipované INFO z UČFT na str. 38 a z AEFCA na straně 39 a částečně i 40.

 Dovolujeme si také poděkovat za podporu časopisu především FAČR, ale i ostatním reklamním partnerům, kteří význam našeho odborného časopisu oceňují.

Věříme, že se vám naše snaha o vysokou odbornou kvalitu a také ještě větší se přiblížení trenérské praxi bude líbit!

  

INFO sestavil

Jiří Křenek