"Časopis nejen pro fotbalové odborníky"

FOTBAL a TRÉNINK č.4/2016 právě vyšel!!!

Sobota, Prosinec 31, 2016

Prezident UČFT hovoří i o jeho intenzivním rozvoji v oblasti infrastruktury, přináší i mnoho dalších podnětů a inspirací, které by se daly aplikovat i v českém fotbalu.

 

 

 

Ze zahraničí čerpají

Tréninková praxe v FC Chelsea i zajímavé poznatky ze stáže v Ajaxu Ansterodam. Neopomněli jsme tradičně navštívit trenérské Sympozium AEFCA, které se konalo tentokrát v italském Como a informace přinášíme i z Mezinárodního semináře v Trenčíně, který se konal v září ve spolupráci UČFT s UFTS přednášel na něm i Verner Lička.

 

Z domácí české trenérské školy obsah časopisu obohacují:

Karel Večeřa s Benefity excentrického silového tréninku, Jaromír Votík „Fotbal a trénink budoucích hvězd“ s vybranými pasážemi z jeho nové publikace i článek

o významu fyzioterapií v rámci regionálních fotbalových akademií mládeže.

V časopise se dozvíte i o průběhu Valné hromady UČFT, novinkách z AEFCA a především

o předplatném na rok 2017.

 

Informaci zpracoval Jiří Křenek