"Časopis nejen pro fotbalové odborníky"

FOTBAL a trénink SPECIÁL 2019

Neděle, Říjen 6, 2019

 

Časopis Fotbal a trénink SPECIÁL 2019 byl premiérově distribuován na velkém mezinárodním semináři UČFT k 25. výročí UČFT ve třetí dekádě měsíce září v PRAZE.

 

 

Jeho obsah se skládá ze tří hlavních částí.

Po velmi zajímavém úvodním slovu Vernera Ličky, prezidenta UČFT 

následují i vysoce pozitivní zdravice jak předsedy FAČR Martina Malíka, 

tak i předsedy evropského trenérského sdružení AEFCA Waltera Gagga.

Poté je doplňuje důstojné vzpomenutí na „otce zakladatele“ Václava Ježka,

Ladislava Nováka a samozřejmě i Dr. Václava Jíru.

 

PRVNÍ část se zabývá časopisem FaT od jeho zahájení vydávání v elektronické podobě.

Krátkými rešeršemi se představují všechna čísla 2013 až 2019 a stejně tak i všechna čísla FaT SPECIÁL,

která v tištěné podobě vyšla vždy 1 x do roka. 

 

DRUHÁ část je premiérově věnována ANALÝZE CHAMPIONS LIGUE (2018/2019) od autorů V. Ličky,

P. Malury, P. Frýborta, O.Jandy a V. Uzlíka.

Analýza obsahuje vyníkající analytické zpracování na více než 70 power pointových prezentacích

i další zajímavé nejen statistické údaje. 

 

TŘETÍ část představuje činnost Akademií FAČR pro čtrnácti a patnáctileté fotbalisty. V úvodním rozhovoru

P. Hartmana s ředitelem Akademií Karlem Poborským se seznámíte s vlastními principy fungování

i financování jednotlivých akademií, doplněno i o vizitky všech devíti stávajících.

Zajímavé jsou i příspěvky z oblasti fyzioterapie, psychologické podpory

a nutričního stravování. Akademie zahájily svoji činnost v roce 2015. 

 

V závěru FaT SPECÁL 2019 přináší  ty nejaktuálnější údaje, informace a další zajímavosti z činnosti UČFT.

Pro trenéry mohou být přínosné i nejaktuálnější informace a trendy z oblasti umělých fotbalových trávníků,

které dodaly: jejich výrobce JUTA a.s. - společně s Asociací stavitelů těchto hřišť při ESTC. 

Seminář svým vystoupením obohatili Luboš Kozel, Petr Čech a Karel Poborský. (viz foto)

 

Sestavil: Jiří Křenek