"Časopis nejen pro fotbalové odborníky"

FOTBAL a trénink SPECIÁL již 15. 9. 2016

Pátek, Srpen 19, 2016

NOVINKY ze zasedání  redakční rady FOTBAL a TRÉNINK - srpen 2016

 

Tištěný Fotbal a trénink SPECIÁL, jak informoval J. Křenek bude zkompletován ke korekturám nejpozději do 25.srpna 2016.


Své články odevzdali:

P. Hartman - ( úvodník),
M. Buzek - (Hodnocení mužstva ČR ),
V. Lička - (Vliv organizace hry na útočnou fázi),
P. Malura - (Třiobráncový systém),
P. Frýbort - (V čem se odlišují nejlepší hráči),
L. Borbély - (Co ovlivnilo defenzivní koncepty mužstev),
L. Procházka, 2 články - (O přenosech poznatků do mládežnického fotbalu z ME).

Oproti loňskému Speciálu bude časopis rozšířen o další čtyři strany odborného textu.
Předpokládaný termín vydání 15.9.2016.

Redakční rada vzala na vědomí, že Pavel Frýbort přerušuje svoji činnost v radě, neboť koncem srpna nastupuje jako technický ředitel na FS Bahrainu.
Ve vedení RR ho zastoupí Dr. Zdeněk Sivek, který s funkcí místopředsedy RR vyslovil souhlas.

V rámci bohaté diskuse byl navržen a schválen obsah čísla 3/2015.

Úvodník na aktuální téma zajišťuje Pavel Hartman.

Velmi zajímavé články již dodal Dr. Zdeněk Sivek:
A) Perspektivy rozvoje německého fotbalové svazu na další období 5 let.
B) Informaci z tradičního mezinárodního semináře ITK pořádaného v červenci v Německu.
C) Tréninková příprava Atletika Madrid pod vedením Diega Simeoneho.

Jaromír Votík zajišťuje:
Především:
A) Výběr článků z Analýzy ME ve Francii.
B) Zdravotnický článek od MUDr. Nováka.
C) Ženský fotbal od autora Košíka.

Pavel Malura zajištuje plynulé pokračování seriálu o trenérech a přípravě hráčů v družstvech dorostenecké ligy. Podklady předá Pavel Frýbort.

Láďa Valášek prezentoval námět manažerského okénka, který byl pozitivně přijat a
rovněž zahrnut do plánovaného obsahu třetího čísla FaT!!!

Zaznamenal Jiří Křenek