"Časopis nejen pro fotbalové odborníky"

První schůze redakční rady v roce 2016

Pondělí, Únor 1, 2016

 

Tradičně v kanceláři G.D.K. Sport M. se sešla poslední lednové úterý téměř kompletní rada (RR) našeho časopisu.

 

 

 

Zhodnotila uplynulý rok 2015, s tím že byl plně dodržen ediční plán, byla vydána cekem 4 elektronická čísla a jeden tištěný speciál!

Úroveň i skladba a rozsah plně odpovídaly plánovaným záměrům. U prosincového čísla 4/2015 byly velmi pozitivně hodnoceny úvodní tři velké rozhovory zpracované Pavlem Hartmanem.
RR rozšířila své řady o dalšího člena, trenéra s Profi licencí, Pavla Maluru a zároveň rozhodla zařadit do obsahové struktury tyto novinky:

1) Zařazovat do pravidelné rubriky trenérských osobností zástupce nově nastupující
generace trenérů v Synot Lize: Trpišovský, Vavruška, Frťala a další.

2) V rámci spolupráce s Unií profesionálních trenérů při ČOV zveřejnit v každém čísle vždy jeden odborný článek trenéra z jiného odvětví sportu vytipováni byli: Ježdík, Lenner, Haník a další. Domluvit vždy zajímavé, atraktivní odborné téma.

3) Obsah většiny ostatních článků především orientovat na tréninkovou přípravu, aby byl stále naplňován záměr, se kterým již více než před 20 lety časopis vznikal.

4) Jako novinku zařadíme také okénko čtenářů, RR rovněž podpořila myšlenku pokračovat v byznys rozhovorech se špičkovými manažery v návaznosti na článek s Ing. Hlavatým GŘ Juta a.s..

Číslo 1/2016, s obohaceným obsahem, tradičně vyjde koncem poslední dekády měsíce března.

Využijte možnosti již nyní zaplatit PŘEDPLATNÉ na celorok 2016.

Cena nezměněna - pro ČR: 120,- Kč, pro SR: 4 ERO.

Objednávku zadejte přímo zde na našem webu - v sekci PŘEDPLATNÉ!