"Časopis nejen pro fotbalové odborníky"

Redakční rada FaT se sešla 25. 10. 2016

Pátek, Listopad 4, 2016

Byl zhodnocen časopis FOTBAL a trénink SPECIÁL 2016,

po formální, ekonomické a obsahové stránce

jako velmi úspěšný počin UČFT.

 

Redakční rada dále podrobně probrala zajištění obsahu časopisu FOTBAL a trénink 4/2016.

Stěžejní úvodní článek ROZHOVOR s V.  LIČKOU o svém aktuálním působení v polském fotbale, ale nejen o něm!!!! - zajistí Pavel Hartman 

Úvodník – zajistí L. Valášek jako retrospektivu roku 2016 

Zdeněk Sivek zajišťuje: 

Ukázky z tréninkové praxe  FC Chelsea.  Dále informace: ze stáže v Ajaxu Amsterodam, 

z Konference AEFCA, koná se v italském Como a z Mezinárodního semináře v Trenčíně

který se konal v září ve spolupráci UČFT a UFTS přednášel i Verner Lička.  

Jaromír Votík zajišťuje:

·       Karel Večeřa Benefity excentrického silového tréninku.  

·       „Fotbal a trénink budoucích hvězd“ zajímavé pasáže z jeho nové publikace. 

·       Článek o fyzioterapii v rámci regionálních fotbalových akademií. 

·       Ženský fotbal autor Petr Košík - zkušenosti z USA. 

·       Pavel Malura se dohodl na článku s tématikou U19 ČR autor Z. Suchopárek.

            V případě termínových potíží dodá článek z mládeže Baníku Ostrava!

 

Informaci zpracoval Jiří Křenek